चिन्मय उद्गीरकर

जन्मतारिख: 1985-10-08( वय- 33)

स्टेटस : विवाहीत

जन्म ठिकाण: श्रीरामपूर

जो़डीदाराचे नाव: गिरीजा जोशी