मानसी नाईक

जन्मतारिख: 1989-08-26( वय- 29)

उंची: 5 फूट 7 इंच (5'7")

स्टेटस : सिंगल