राधिका आपटे

जन्मतारिख: 1985-09-07( वय- 34)

स्टेटस : विवाहीत

जन्म ठिकाण: पुणे, महाराष्ट्र

जो़डीदाराचे नाव: बेन्डिक्ट टेलर