स्पृहा जोशी

जन्मतारिख: 1989-10-13( वय- 30)

उंची: 5 फूट 4 इंच (5'4")

स्टेटस : विवाहीत

जन्म ठिकाण: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

जो़डीदाराचे नाव: वरद लघाटे